Tag Archives: برچسب گذاری

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری مواد غذایی

نشانه گذاری

ابلاغیه دوره آموزشی انجمن مسوولین فنی گیلان با همکاری معاونت غذا و دارو برگزار می نماید. اصول برچسب گذاری مواد غذایی و محاسبه ارزش تغذیه ای آن (ورژن جدید) مدرسین : آقایان مهندس نجفی و مهندس رمضانی پور کارشناسان معاونت غذا

دوره آموزشی اصول برچسب گزاری برگزار شد

مهندس علیرضا نجفی

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری و ارزش تغذیه ای در مورخ ۲۷ فروردین برگزار گردید. دوره آموزشی برچسب گذاری و ارزش تغذیه ای برای چندمین بار در معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این دوره آموزشی ۳۳ نفر از

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری مواد غذایی

اصول برچسب گذاری

ابلاغیه دوره آموزشی انجمن مسوولین فنی گیلان با همکاری معاونت غذا و دارو برگزار می نماید. اصول برچسب گذاری مواد غذایی و محاسبه ارزش تغذیه ای آن مدرسین : آقایان مهندس نجفی و مهندس رمضانی پور کارشناسان معاونت غذا و

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری برگزار گردید.

آقای مهندس رمضانی پور

 سومین دوره آموزشی اصول برچسب گذاری ومحاسبه ارزش تغذیه ای برگزار گردید.   سومین دوره آموزشی اصول برچسب گذاری در مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ برگزار گردید مدرسین این دوره آقایان مهندس نجفی و مهندس رمضانی پور (کارشناسان معاونت غذا

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری مواد غذایی

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری مواد غذایی

ابلاغیه دوره آموزشی انجمن مسوولین فنی گیلان با همکاری معاونت غذا و دارو برگزار می نماید. اصول برچسب گذاری مواد غذایی و محاسبه ارزش تغذیه ای آن مدرسین : آقایان مهندس نجفی و مهندس رمضانی پور کارشناسان معاونت غذا و

دوره اصول برچسب گذاری برگزار گردید.

آقای مهندس علیرضا نجفی مدرس دوره

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری ومحاسبه ارزش تغذیه ای برگزار گردید. دوره آموزشی اصول برچسب گذاری در مورخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۱ برگزار گردید مدرسین  این دوره مهندس نجفی و مهندس رمضانی پور(کارشناسان معاونت غذا و دارو) بوده اند. این

دوره آموزشی اصول برچسب گذاری مواد غذایی

اصول برچسب گذاری

ابلاغیه دوره آموزشی انجمن مسوولین فنی گیلان با همکاری معاونت غذا و دارو برگزار می نماید. اصول برچسب گذاری مواد غذایی و محاسبه ارزش تغذیه ای آن مدرسین : آقایان مهندس نجفی و مهندس رمضانی پور کارشناسان معاونت غذا و