استانداردها

همانطورکه تمامی همکاران محترم آگاهی دارند امروزه با افزایش تعداد استاندارهای تدوین شده در کشور کنترل، جستجو و دریافت این مدارک مهم از سایت سازمان استاندارد بسیار مشکل و دست نیافتنی گردیده است. جالبترین نکته امکانات ضعیف جستجو در سایت مذکور  میباشد. خوشبختانه در همان سایت کتاب سال 90 استاندارد ملی با 326 صفحه موجود بود که پس از کاهش حجم فایل، برای شما همکاران محترم لینک دریافت آن را در همینجا قرار داده ام شما میتوانید با استفاده از فهرست و عناوین این کتاب شماره استاندارد مورد نظر خود را پیدا کنید و توسط شماره بدست آمده استاندارد مورد نظر را در سایت استاندارد جستجو نمایید. امیدوارم مورد استفاده همکاران محترم قرارگیرد.

کتاب سال 1390 استاندارد های ملی را دریافت نمایید.

استاندارد شماره 1836 با عنوان آیین کار-اصول کلی بهداشت مواد غذایی- تجدید نظر سوم را دریافت نمایید.

استاندارد شماره 2204 با عنوان مقررات بهداشتی کارگران کارگاههای تولید مواد غذاییرا دریافت نمایید.

استاندارد شماره 4557 با عنوان راهنمای سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP – تجدید نظر اول را دریافت نمایید.

نظرات (0)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. آیتم های ضروری با * مشخص شده اند