پروانه های بهداشتی و مسوول فنی کارگاه

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

(شماره بازنگری: 6 – تاریخ بازنگری: 1395/11/24)

1- تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی (پیوست شماره 1)
2تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح
3- واریز مبلغ 1880000 ریال جهت صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی با کارت بانکی توسط دستگاه پوز موجود در امور مالی معاونت غذا و دارو
4- درصورت نبودن آزمایشگاه درمحل کارگاه، ارائه قرارداد با آزمایشگاههای مورد تایید سازمان غذا و دارو الزامی است.
(تعیین حداقل تعداد آزمونهای لازم برای محصولات)
– در خصوص سموم و باقی مانده آفت کشهای نباتی حداقل هر سه ماه یکبار به صورت تصادفی نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه صورت پذیرفته و نتایج، مستند سازی و نگه داری شود.
5- فهرست تجهیزات خط تولید کارگاه
6- کروکی مکانی ساختمان کارگاه
7- اسکن کلیه مدارک قید شده فوق و انتقال آن بر روی CD (حجم محتویات داخل لوح فشرده CD باید کمتر از 5 مگابایت باشد)

◊ شما می توانید فهرست مدارک و فرم  لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاه را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

1- نامه درخواست از شبکه بهداشت شهرستان مربوطه
2- نامه درخواست مدیر عامل
3- تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی (پیوست شماره 2)
4- تصویر آخرین پروانه بهره برداری و مسوول فنی از معاونت غذا و دارو استان گیلان
5- تصویر تصدیق نهایی ثبت نام تجاری و علامت تجاری در طبقه مورد نظر به نام دارنده پروانه بهره برداری
6- اصل تعهد نامه محضری نشانه گذاری (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
7- اصل تعهد نامه محضری تعلیق پروانه ساخت (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
8- واریز مبلغ 1450000 ریال جهت صدور و مبلغ 560000 ریال برای تمدید پروانه ساخت (برای هر محصول) بصورت مجزا با کارت بانکی توسط دستگاه پوز موجود در امور مالی معاونت غذا و دارو
9- تصویر طرح برچسب/ لیبل محصول با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول فنی با درج نشانگر رنگی (برای محصولات مشمول)
10- اصل پروانه ساخت قبلی در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت
11- اخذ بارکد برای محصول مورد درخواست
12- تصویر قرارداد با آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو (در صورت نیاز)
13- تصویر مجوز استفاده از گواهی نامه HACCP و ISO22000 درصورت استفاده بر روی برچسب
14- ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اولیه مورد مصرفی داخلی و مجوز بهداشتی معتبر ورود مواد اولیه وارداتی
15- ارائه سوابق نمونه برداری از محصول و نتایج آزمون آزمایشگاه همکار (جهت تمدید پروانه)
16- مدارک آنالیز مشخصات رنگ و اسانس مصرفی در فرمولاسیون
17- ارائه لوح فشرده CD حاوی تصویر کلیه مدارک اسکن شده. (حجم محتویات داخل لوح فشرده CD باید کمتر از 5 مگابایت باشد)
تبصره 1- در صورت تولید و توزیع در سطح عرضه خارج از محدوده کارگاه، ارائه تصویر برابر اصل شده ثبت نام تجاری ازسازمان ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی الزامی است.
تبصره2- خاطرنشان می سازد در صورتیکه متقاضی درخواست تولید بیش از یک فرآورده را داشته باشد به ازاء هرفرآورده باید یک فرم جداگانه تکمیل و ارائه نماید.
تبصره3- به ازاء هر فرآورده، هزینه صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی باید به طور جداگانه پرداخت گردد.

◊ شما می توانید فهرست مدارک و فرم لازم جهت صدور پروانه ساخت کارگاه را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی مسوول فنی واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

صدور پروانه مسوول فنی از طریق سامانه TTAC به نشانی www.ttac.ir می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در صورت بروز مشکل می توانید با دفتر انجمن صنفی تماس حاصل نمایید.

شماره تلفن تماس: 33618830 – 013  شماره همراه دفتر انجمن: 09117192610

تبصره 1- رشته تحصیلی مسوول فنی باید با چارت مصوب مسوول فنی مطابقت داشته باشد.
تبصره2- مسئول فني معرفي شده باید در اختیار کارگاه جهت انجام امور محوله بوده و نباید صاحب/ صاحبان یا یکی از اعضاء هیات مدیره باشد.
تبصره3- با توجه به نظر معاونت غذا و دارو و کمیته فنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر در صورتی که فاصله بین اولین و آخرین کارگاه حداکثر یک کیلومتر باشد، نظارت سه کارگاه و در خصوص بسته بندی غلات و حبوبات  نظارت پنج کارگاه در حوزه یک معاونت غذا و دارو، می تواند توسط یک مسئول فنی نظارت صورت گیرد.
تبصره4- در صورتیکه مسئول فنی به هر دلیلی جهت انجام امور محوله امکان حضور در کارگاه را نداشته باشد باید نسبت به معرفی فرد جانشین واجد شرایط و دارای صلاحیت (مطابق با چارت مصوب مسوول فنی) جهت تقبل انجام امور محوله در مدت مذکور به عنوان قائم مقام با اخذ تائیدیه از اداره کل/ معاونت غذا و دارو اقدام نماید.
تبصره5- در خصوص مرخصی زایمان طبق مقررات مربوطه اقدام گردد.

مدارک لازم برای تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری و ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

– تمدید پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری و ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) به صورت یکساله و همزمان می باشد.

مدارک مورد نیاز عبارتند از:
1- درخواست کتبی تمدید پروانه های ساخت و بهره برداری
2- کپی فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی سنوات گذشته
3- گپی فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی سنوات گذشته
4- کپی طرح برچسب/ اتیکت محصول با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول فنی
5- بارکد ملی برای محصولات مورد نیاز
6- واریز مبلغ 560000 ریال جهت اصلاح یا تمدید پروانه ساخت (برای هر محصول) بصورت مجزا با کارت بانکی توسط دستگاه پوز موجود در امور مالی معاونت غذا و دارو
7- واریز مبلغ 940000 ریال جهت اصلاح یا تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری با کارت بانکی توسط دستگاه پوز موجود در امور مالی معاونت غذا و دارو
8- تکمیل فرم سه برگی پروانه ساخت برای هر محصول به صورت جداگانه (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
9- کپی تعهد نامه محضری نشانه گذاری (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
10- کپی تعهد نامه محضری تعلیق پروانه ساخت (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
11- نتایج آزمون و قرارداد با آزمایشگاه همکار به مدت یکسال
12- اسکن کلیه مدارک قید شده فوق و انتقال تصویر آنها بر روی CD الزامی است. (حجم محتویات داخل لوح فشرده CD باید کمتر از 5 مگابایت باشد)

◊ شما می توانید فهرست مدارک لازم جهت تمدید پروانه بهره برداری و ساخت کارگاه را دریافت نمایید.

◊ شما می توانید دستور العمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) را دریافت نمایید.

14 دیدگاه برای پروانه های بهداشتی و مسوول فنی کارگاه

 1. admin گفت:

  با سلام
  بعد از پیگیری های فراوان دبیر محترم انجمن محتویات این صفحه در 31 شهریورماه 1393 بازنگری گردید.
  به امید روزهای روشن فردا
  مهدی حسین آبادی

 2. احمدصادقی گفت:

  باسلام وعرض ادب اینجانب قصدایجادیک کارگاه کوچک تولید کلوچه را دارم لطفا من را در این مورد راهنمایی کنید واز کجا باید شروع کنم ممنون میشم

 3. رستگار گفت:

  سلام آقای صادقی ، ابتدا باید به معاونت غذا و دارو مراجعه کنید و شناسه نظارت بگیرید کارشناسان این معاونت ،حداقل ضوابط را شامل حداقل متراژ و ضوابط بهداشتی را به شما اعلام می کنند

 4. محمد گفت:

  سلام
  من میخوام کارگاه بسته بندی حبوبات بزنم برای اخذ مجوز و راه اندازی اولیه تقریبا چقدر سرمایه لازم دارم برای شروع کار
  لطفا راهنمایی کنید

  ممنون

 5. حسین بوری ابادی گفت:

  باسلام خدمت شما قصد راه اندای کارگاه بسته بندی نان سنتی دارم میخواستم بدوم درصورت بستن قرارداد مبنی بر تحویل گرفتن نان از نانوایی وبسته بندی نان توسط بنده راه اندازی کارگاه ممکنه یا باید نان توسط خودم تولید بشه با تشکر

  • admin گفت:

   با سلام برای دریافت پاسخ به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان واقع در رشت – چهار راه حشمت – ابتدای کوی بیانی – کوچه دوم – ساختمان معاونت غذا و دارو مراجعه نمایید. با تشکر

 6. صادق گفت:

  با سلام
  بنده از شهرستان استارا یه سوال داشتم
  میخواستم واسه پرورش قارچ مجوز بسته بندی بگیرم ولی در بهداشت شهرستان شرایطی رو برای ما گفتن که خیلی سخته
  میخواستم اگه میشه مارو راهنمایی کنید
  ممنون میشم.

  • admin گفت:

   با سلام لطفا جهت کسب اصلاعات بیشتر در ساعت کار اداری با دفتر انجمن خانم مهندس ملک زاده یا خانم مهندس کوچکی تماس بگیرید 01333618830 با تشکر

 7. سعادتی گفت:

  سلام.رشته کارشناسی بهداشت مواد غذایی با منشا دامی میتونن به عنوان مسئول فنی کارخانه کنجد شروع به کار کنن

  • admin گفت:

   ا سلام لطفا جهت کسب اصلاعات بیشتر در ساعت کار اداری با دفتر انجمن خانم مهندس ملک زاده یا خانم مهندس کوچکی تماس بگیرید 01333618830 با تشکر

 8. zzz گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  اینکه میگن تولیدی مواد غذایی حداقل متراژ برا مشاغل خانگی باید ۱۲۰متر باشه .آیا معنی داره به این بگن مشاغل خانگی واقعا نا امیدمون کردن

 9. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

 10. امیر گفت:

  سلام دوست عزیز
  آیا با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی میتوانم مسىول فنی آزمایشگاه کارخانه آجیل سازی بشم؟

 11. عدالتخواه گفت:

  سلام فرم sp-pr-1393-0010 را لطفا قرار بدید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 visitors online now
0 guests, 4 bots, 0 members
Max visitors today: 11 at 09:25 am UTC
This month: 17 at 08-21-2019 09:25 am UTC
This year: 83 at 04-20-2019 08:02 am UTC
All time: 87 at 12-20-2017 04:34 am UTC