مهندس زهرا ضیایی

خانم مهندس زهرا ضیایی

اطلاعات فردی:

نام و نام خانوادگی: زهرا ضیایی کوچصفهانی

تاریخ تولد: 1356/12/11

محل تولد: رشت

شماره تماس: 09113328500

آدرس ایمیل: Z_Ziaeem@ymail.com

 تحصیلات:

– کارشناسی فیزیک از دانشگاه گیلان در سال 1379

– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه قزوین در سال 1389

 سوابق آموزشی و اجرایی:

1- دو سال سابقه تدریس آزمایشگاه فیزیک 1، 2 و 3 در آزمایشگاه فیزیک دانشگاه گیلان

2- دبیر کمیته اجرایی سمینار بلورشناسی برگزار شده در دانشگاه گیلان

3- دوازده سال سابقه کار در صنعت لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی

4- ده سال سابقه کار در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت و سایر سیستم های نوین

5- دارای گواهی نامه بین المللی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 از شرکت SGS و رتبه اول این دوره

6- دارای گواهی نامه بین المللی سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از شرکت SGS

7- هشت سال سابقه ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

8- شش سال دبیر کمیته راهبردی ISO 9001

9- هفت سال سابقه کار در مهندسی کیفیت در راستای تهیه و تدوین نرم افزارهای تست، کنترل و سیستم های نوین آزمایشگاه، کالیبراسیون و کیفیت

10- شش سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی اصول نمونه برداری

11- سرممیزی 5S و پنج سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی ساماندهی محیط کار براساس مدیریت ژاپنی 5S

12- چهار سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی اصول FMEA در راستای کاهش ضایعات

13- چهار سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی کنترل فرآیند آماری SPC

14- پنج سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی هفت ابزار کنترلی QC Seven Tools

15- پنج سال سابقه اجرایی در خصوص تهیه و تدوین طرح های کیفیتی مواد/ قطعات و محصولات

16- سه سال سابقه تدریس مهندسی ارزش در دانشگاه پیام نور گیلان

17- مشاور جهت پیاده سازی ISO 9001 با دیدگاه فرآیندی به مدت هفت سال همراه با تعیین شاخص های اندازه گیری و ارائه تحلیل نتایج و راهکارهای مناسب براساس شاخص های اندازه گیری Q=Quality، C= Cost، D=Delivery و ….

18- عضو کمیته فرآیندها در راستای مدل سرآمدی EFQM تعالی سازمانی و دبیر اجرایی پروژه تدوین اظهارنامه در سطح تقدیرنامه

19- آشنایی کامل با تهیه مستندات در راستای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

20- آشنایی کامل با تهیه نظامنامه در راستای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

21- آشنایی کامل با سیستم های اندازه گیری آزمایشگاه های کنترل کیفیت

22- آشنایی کامل با پیاده سازی استانداردهای زیست محیطی و ایمنی شغلی OHSAS 18001, ISO14001

24- آشنایی کامل با مراحل اخذ نشان CE در خصوص محصولات تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی با ولتاژ پایین

25- آشنایی کامل با نحوه استقرار و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025

26- پیاده سازی و اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 برای شرکت پارس زر آسا- رشت

27- پیاده سازی و اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008، ISO 13485 و ISO10002 برای شرکت باند و گاز سبز شمال- فومن

28- پیاده سازی و اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 برای مسجد خاتم الانبیاء رشت برای اولین بار در خاورمیانه

29- آموزش و انجام خود ارزیابی براساس مدل EFQM ویرایش 2010 در شرکت توزیع برق گیلان- رشت

30- برگزاری دوره آموزشی ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان در سازمان فنی و حرفه ای گیلان- رشت مورخ 1389/9/11

31- برگزاری دوره آموزشی IMS (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001:2008)  برای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان در محل دانشگاه مورخ 15 و 1389/11/14

32- برگزاری دروه آموزشی ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه گیلان در محل دانشکده فنی- رشت مورخ 1389/12/19

33- برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان در سازمان فنی و حرفه ای گیلان – رشت مورخ 21و 1389/12/20

34- برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه گیلان در دانشکده گیلان شناسی – رشت مورخ 30 و 1390/2/29

35- برگزاری دوره آموزشی الزامات مستندسازی براساس استاندارد ISO 9001:2008 برای مسوولین و کارشناسان انجمن صنفی مسوولین فنی گیلان با همکاری معاونت غذا و دارو – رشت مورخ 20 و 1391/9/19

سوابق آموزشی دارای گواهینامه:

1- شرکت در دوره آموزشی نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/ IEC 17025 به مدت 24 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

2- شرکت در دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 به مدت 24 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان

3- شرکت در دروه آموزشی مدیریت عمومی به مدت 20 ساعت

4- شرکت در دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی به مدت 20 ساعت

5- شرکت در سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و رویه های جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی به مدت 5 ساعت در محل سازمان صنایع و معادن استان گیلان

6- آشنایی کامل با Office خصوصاً VOSIO, EXCELE, WORD, POWER POINT

7- شرکت در دوره آموزشی تخصصی تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) به مدت 24 ساعت در شرکت اندازه نگاشت واقع در تهران

8- شرکت در سمینار اندازه گیری رضایت مشتری به مدت 8 ساعت در شکرت مشاورین کیفیت ساز تهران

9- شرکت در دوره آموزشی اصول نمونه برداری به مدت 16 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی

10- شرکت در دوره آموزشی با قانون کار به مدت 20 ساعت

11- شرکت در دوره آموزشی آشنایی با ساماندهی محیط کار براساس مدیریت ژاپنی 5S به مدت 8 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی گیلان

12- شرکت در دوره آموزشی تدوین استاندارد به مدت 16 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

13- شرکت در دوره آموزشی کارگروهی Team Work به مدت 16 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

14- شرکت در دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ به مدت 16 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

15- شرکت در دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری SPC به مدت 16 ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی گیلان

16- شرکت در دوره تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA به مدت 16 ساعت در شرکت SGS

17- شرکت در دوره استاندارد و ممیزی براساس ISO 13485 به مدت 16 ساعت در شرکت QS

18- شرکت در دوره آموزشی اخذ نشان CE در خصوص محصولات تجهیزات پزشکی به مدت 16 ساعت در شرکت QS

19- شرکت در دوره آموزشی اخذ نشان CE در خصوص محصولات لوازم خانگی با ولتاژ پایین به مدت 16 ساعت در شرکت QS

20- شرکت در دوره بازآموزی استاندارد ISO 9001 ویرایش 2008 به مدت 8 ساعت در شرکت SGS

افتخارات کسب شده:

– دریافت لوح تقدیر دانش آموخته رتبه اول دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی

– رتبه اول در بین دانشجویان ورودی مشترک با معدل 19/42 در مقطع کارشناسی ارشد

– دریافت تندیس دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

– دریافت تندیس تجلیل از نخبگان دانشگاه قزوین در مقطع کارشناسی ارشد

– مجوز مدرسی شرکت QS سوئیس در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت

– عضو هیات مدیره و موسس اولین جامعه مدیران کیفیت TQM گیلان

– عضو حقیقی کمیته ملی برق و الکترونیک ایران در تدوین استانداردهای ملی

– اخذ پروانه کارشناس رسمی (اشخاص حقیقی) اداره استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 visitors online now
2 guests, 3 bots, 0 members
Max visitors today: 11 at 02:27 am UTC
This month: 15 at 06-01-2019 08:55 am UTC
This year: 83 at 04-20-2019 08:02 am UTC
All time: 87 at 12-20-2017 04:34 am UTC