مهندس زهرا ضیایی

اطلاعات فردی:

نام و نام خانوادگی: زهرا ضیایی کوچصفهانی

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۱۲/۱۱

محل تولد: رشت

شماره تماس: ۰۹۱۱۳۳۲۸۵۰۰

آدرس ایمیل: Z_Ziaeem@ymail.com

 تحصیلات:

– کارشناسی فیزیک از دانشگاه گیلان در سال ۱۳۷۹

– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه قزوین در سال ۱۳۸۹

 سوابق آموزشی و اجرایی:

۱- دو سال سابقه تدریس آزمایشگاه فیزیک ۱، ۲ و ۳ در آزمایشگاه فیزیک دانشگاه گیلان

۲- دبیر کمیته اجرایی سمینار بلورشناسی برگزار شده در دانشگاه گیلان

۳- دوازده سال سابقه کار در صنعت لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی

۴- ده سال سابقه کار در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت و سایر سیستم های نوین

۵- دارای گواهی نامه بین المللی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 از شرکت SGS و رتبه اول این دوره

۶- دارای گواهی نامه بین المللی سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از شرکت SGS

۷- هشت سال سابقه ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

۸- شش سال دبیر کمیته راهبردی ISO 9001

۹- هفت سال سابقه کار در مهندسی کیفیت در راستای تهیه و تدوین نرم افزارهای تست، کنترل و سیستم های نوین آزمایشگاه، کالیبراسیون و کیفیت

۱۰- شش سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی اصول نمونه برداری

۱۱- سرممیزی ۵S و پنج سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی ساماندهی محیط کار براساس مدیریت ژاپنی ۵S

۱۲- چهار سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی اصول FMEA در راستای کاهش ضایعات

۱۳- چهار سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی کنترل فرآیند آماری SPC

۱۴- پنج سال سابقه اجرایی در خصوص پیاده سازی هفت ابزار کنترلی QC Seven Tools

۱۵- پنج سال سابقه اجرایی در خصوص تهیه و تدوین طرح های کیفیتی مواد/ قطعات و محصولات

۱۶- سه سال سابقه تدریس مهندسی ارزش در دانشگاه پیام نور گیلان

۱۷- مشاور جهت پیاده سازی ISO 9001 با دیدگاه فرآیندی به مدت هفت سال همراه با تعیین شاخص های اندازه گیری و ارائه تحلیل نتایج و راهکارهای مناسب براساس شاخص های اندازه گیری Q=Quality، C= Cost، D=Delivery و ….

۱۸- عضو کمیته فرآیندها در راستای مدل سرآمدی EFQM تعالی سازمانی و دبیر اجرایی پروژه تدوین اظهارنامه در سطح تقدیرنامه

۱۹- آشنایی کامل با تهیه مستندات در راستای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

۲۰- آشنایی کامل با تهیه نظامنامه در راستای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

۲۱- آشنایی کامل با سیستم های اندازه گیری آزمایشگاه های کنترل کیفیت

۲۲- آشنایی کامل با پیاده سازی استانداردهای زیست محیطی و ایمنی شغلی OHSAS 18001, ISO14001

۲۴- آشنایی کامل با مراحل اخذ نشان CE در خصوص محصولات تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی با ولتاژ پایین

۲۵- آشنایی کامل با نحوه استقرار و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025

۲۶- پیاده سازی و اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 برای شرکت پارس زر آسا- رشت

۲۷- پیاده سازی و اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008، ISO 13485 و ISO10002 برای شرکت باند و گاز سبز شمال- فومن

۲۸- پیاده سازی و اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 برای مسجد خاتم الانبیاء رشت برای اولین بار در خاورمیانه

۲۹- آموزش و انجام خود ارزیابی براساس مدل EFQM ویرایش ۲۰۱۰ در شرکت توزیع برق گیلان- رشت

۳۰- برگزاری دوره آموزشی ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان در سازمان فنی و حرفه ای گیلان- رشت مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۱

۳۱- برگزاری دوره آموزشی IMS (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001:2008)  برای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان در محل دانشگاه مورخ ۱۵ و ۱۳۸۹/۱۱/۱۴

۳۲- برگزاری دروه آموزشی ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه گیلان در محل دانشکده فنی- رشت مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۹

۳۳- برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان در سازمان فنی و حرفه ای گیلان – رشت مورخ ۲۱و ۱۳۸۹/۱۲/۲۰

۳۴- برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO 9001:2008 برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه گیلان در دانشکده گیلان شناسی – رشت مورخ ۳۰ و ۱۳۹۰/۲/۲۹

۳۵- برگزاری دوره آموزشی الزامات مستندسازی براساس استاندارد ISO 9001:2008 برای مسوولین و کارشناسان انجمن صنفی مسوولین فنی گیلان با همکاری معاونت غذا و دارو – رشت مورخ ۲۰ و ۱۳۹۱/۹/۱۹

سوابق آموزشی دارای گواهینامه:

۱- شرکت در دوره آموزشی نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/ IEC 17025 به مدت ۲۴ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

۲- شرکت در دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 به مدت ۲۴ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان

۳- شرکت در دروه آموزشی مدیریت عمومی به مدت ۲۰ ساعت

۴- شرکت در دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی به مدت ۲۰ ساعت

۵- شرکت در سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و رویه های جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی به مدت ۵ ساعت در محل سازمان صنایع و معادن استان گیلان

۶- آشنایی کامل با Office خصوصاً VOSIO, EXCELE, WORD, POWER POINT

۷- شرکت در دوره آموزشی تخصصی تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) به مدت ۲۴ ساعت در شرکت اندازه نگاشت واقع در تهران

۸- شرکت در سمینار اندازه گیری رضایت مشتری به مدت ۸ ساعت در شکرت مشاورین کیفیت ساز تهران

۹- شرکت در دوره آموزشی اصول نمونه برداری به مدت ۱۶ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی

۱۰- شرکت در دوره آموزشی با قانون کار به مدت ۲۰ ساعت

۱۱- شرکت در دوره آموزشی آشنایی با ساماندهی محیط کار براساس مدیریت ژاپنی ۵S به مدت ۸ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی گیلان

۱۲- شرکت در دوره آموزشی تدوین استاندارد به مدت ۱۶ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

۱۳- شرکت در دوره آموزشی کارگروهی Team Work به مدت ۱۶ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

۱۴- شرکت در دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ به مدت ۱۶ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

۱۵- شرکت در دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری SPC به مدت ۱۶ ساعت در موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی گیلان

۱۶- شرکت در دوره تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA به مدت ۱۶ ساعت در شرکت SGS

۱۷- شرکت در دوره استاندارد و ممیزی براساس ISO 13485 به مدت ۱۶ ساعت در شرکت QS

۱۸- شرکت در دوره آموزشی اخذ نشان CE در خصوص محصولات تجهیزات پزشکی به مدت ۱۶ ساعت در شرکت QS

۱۹- شرکت در دوره آموزشی اخذ نشان CE در خصوص محصولات لوازم خانگی با ولتاژ پایین به مدت ۱۶ ساعت در شرکت QS

۲۰- شرکت در دوره بازآموزی استاندارد ISO 9001 ویرایش ۲۰۰۸ به مدت ۸ ساعت در شرکت SGS

افتخارات کسب شده:

– دریافت لوح تقدیر دانش آموخته رتبه اول دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی

– رتبه اول در بین دانشجویان ورودی مشترک با معدل ۱۹/۴۲ در مقطع کارشناسی ارشد

– دریافت تندیس دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

– دریافت تندیس تجلیل از نخبگان دانشگاه قزوین در مقطع کارشناسی ارشد

– مجوز مدرسی شرکت QS سوئیس در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت

– عضو هیات مدیره و موسس اولین جامعه مدیران کیفیت TQM گیلان

– عضو حقیقی کمیته ملی برق و الکترونیک ایران در تدوین استانداردهای ملی

– اخذ پروانه کارشناس رسمی (اشخاص حقیقی) اداره استاندارد

0 عدد کامنت
هیچ سوال یا نظری مطرح نشده است. شما اولین نفر باشید…
انجمن مسوولین فنی استان گیلان

انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی گیلان از سال 1380 با مجوز رسمی اداره کار و امور اجتماعی با 150 عضو آغاز به کار نمود.

اعضای انجمن، مسوولین فنی واحد های تولیدی وخدماتی در صنایع غذایی و بهداشتی می باشند.

مسوولین فنی، متخصصانی هستند که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاهها و کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط با صنعت مربوطه باشند و نیز صلاحیت این افراد به تایید کمیته فنی و قانونی رسیده باشد از آنجائیکه مسوولیت نظارت بر اجرایی ضوابط، قوانین بهداشتی واستاندارد ملی به عهده مسئول فنی می باشد، شرح وظایف این افراد را سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تعیین می کند.

ارتباط با ما

گیلان / رشت / چهار راه حشمت / کوی بیانی / کوچه اول سمت چپ / ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان / طبقه اول
شماره تلفن: ۳۳۶۱۸۸۳۰ – ۰۱۳
شماره همراه: ۰۹۱۱۷۱۹۲۶۱۰

مهندس رستگار
rastgar@foodbaran.com
مهندس کوچکی
kochaki@foodbaran.com
مهندس ملک زاده
malekzadeh@foodbaran.com
مهندس حسین آبادی
info@foodbaran.com

موقعیت جغرافیایی
نقشه نشانی انجم صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی استان گیلان