تولید قراردادی (ظرفیت خالی)

با توجه به تغییرات بوجود آمده در ضوابط استفاده از ظرفیت خالی (تولید قراردادی)، صدور پروانه ساخت طبق دستور العمل نحوی بررسی و صدور/ تمدید و اصلاح انواع پروانه های ساخت کارخانه/کارگاه  می باشد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی) (ویرایش دی ۱۴۰۱):
۱- درخواست کتبی در سربرگ شرکت سفارش دهنده و تولید کننده با تایید صاحبان امضاء مجاز و مسوول فنی/ مسوولین فنی، مطابق با آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات ارائه شده.
۲- نامه درخواست از شبکه بهداشت شهرستان مربوطه
۳- پرینت کد ۱۰ رقمی ثبت منبع اخذ شده در سامانه TTAC به همراه تاریخ صدور در گروه و دسته محصولات درخواستی، با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول/ مسوولین فنی واحد تولیدی/ سفارش گیرنده.
۴- تصاویر آخرین کارت فعالیت مسوول فنی/ مسوولین فنی (در تمامی شیف های تولید) با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول فنی.
۵- اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی دارنده علامت تجاری (برای اشخاص حقوقی)/ مدارک و مستندات فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح مربوطه (پروانه بهره برداری) برای کارخانه تولید کننده.
۶- اصل یا تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین سفارش دهنده و سفارش گیرنده با اشاره به موضوع قرارداد، نام فرآورده مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری و تقبل مسوولیت ایمنی و سلامت فرآورده، با مهر و امضاء مسوولین سلامت کالا (داندگان حق امضاء از هر دو طرف) و امضاء مسوولین فنی.
۷- تصدیق و گواهی رسمی ثبت علامت تجاری در طبقه و محصول مورد نظر به نام سفارش دهنده/ اضهار نامه ثبت علامت تجاری یا آگهی تقاضا در روزنامه رسمی به همراه تعهد ارائه تصدیق ظرف مدت ۶ ماه/ ارائه مجوز بهره برداری (یا آگهی انتقال) نام تجاری از اداره ثبت علامت تجاری مطابق با مفاد آخرین دستور العمل اجرایی” بررسی و ارزیابی علامت تجاری برای فرآورده و مواد اولیه غذایی، آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و وارداتی” با کد T-W-029-0 تاریخ صدور ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۸- ارائه فرمول در فرم درخواست صدور/ تمدید پروانه ساخت به صورت تایپ شده که به تایید، مهر و امضاء مسوول فنی/ مسوولین فنی و مدیر عامل شرکت تولید کننده رسیده و مورد تایید توسط کارشناس مربوطه در معاونت غذا و داروی استان گیلان باشد (الزاماٌ فقط در زمان صدور بند مربوط به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو استان گیلان تکمیل و تایید شده باشد. در زمان تمدید تایید آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو استان گیلان مورد نیاز نیست. قبل از تحویل مدارک با کارشناس مربوطه در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان هماهنگی گردد). (در دو نسخه)
۹- تاییدیه حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی/PRPs (کسب حداقل ۱۵۰ امتیاز از ۲۰۰ امتیازبرای واحد های تولیدی کارخانه ای و کسب حداقل ۷۵ امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی برای واحد های تولیدی کارگاهی) واحد تولیدی با درج تاریخ انجام ارزیابی (تایید شده توسط رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ناظر بر کارخانه تولیدی)
۱۰- تصویر طرح برچسب تایید شده دارنده علامت تجاری که علاوه بر موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نشانگر رنگی، نام و آدرس کارخانه تولیدی و جمله “بنا به سفارش …………………………..” (سفارش دهنده) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد.
۱۱- اصل یا تصویر برابر اصل شده تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری توسط مدیر عامل کارخانه تولیدی و مسوول/ مسوولین فنی ناظر بر تولید.
۱۲- تعهد نامه نشانگر رنگی تغذیه ای جهت دریافت پروانه ساخت تولید قراردادی (ظرفیت خالی).
۱۳- پرداخت الکترونیکی هزینه صدور/تمدید/ اصلاح پروانه ساخت در سامانه TTAC
۱۴- اصل پروانه ساخت قبلی در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت تولید قراردادی. (درصورت مفقود شدن اصل پروانه، ارائه آگهی در روزنامه کثیر الانتشار الزامی است)
۱۵- اخذ بارکد GTIN از مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران برای محصول مورد درخواست
۱۶- تصویر مجوز استفاده از گواهی نامه HACCP و ISO22000 و حلال از مراجع ذیصلاح (درصورت استفاده بر روی برچسب)
۱۷- ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اولیه مورد مصرفی داخلی و مجوز بهداشتی معتبر ورود مواد اولیه مصرفی وارداتی.
۱۸- مدارک آنالیز مشخصات افزودنی ها، رنگ،اسانس و مواد نگهدارنده مصرفی در فرمولاسیون
۱۹- ارائه سوابق نمونه برداری از محصول و نتایج آزمون آزمایشگاه همکار برای محصول مورد درخواست (در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت تولید قراردادی) در صورت عدم تولید در زمان تمدید، ارائه نامه عدم تولید با تایید کارشناس مربوطه در معاون غذا و دارو گیلان.
۲۰- درصورتی که فرآورده فاقد مقرارات ملی بوده یا براساس تحقیقات فرموله شده باشد ارائه مدارک و مستندات بین المللی جهت بررسی الزامی است.
۲۱- ارائه لوح فشرده CD حاوی تصویر کلیه مدارک اسکن شده (حجم مدارک بر روی CD بیشتر از ۵ مگابایت نباشد).
مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی) برای دارنده علامت تجاری خارج از کشور (تحت لیسانس) و برای صادرات منطبق بر دستور العمل نحوی بررسی و صدور/ تمدید و اصلاح انواع پروانه های ساخت کارخانه/کارگاه با کد F-W-023-02 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ می باشد .
دستور العمل نحوی بررسی و صدور/ تمدید و اصلاح انواع پروانه های ساخت کارخانه/کارگاه با کد F-W-023-02 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ را دریافت نمایید.

تعهدنامه نشانه گذاری مدیر عامل واحد تولیدی/ دارنده نام تجاری و مسوول/مسوولین فنی ناظر بر تولید جهت تولید قراردادی را دریافت نمایید.

تعهدنامه نشانه گذاری رنگی تغذیه ای جهت دریافت پروانه ساخت تولید قراردادی (ظرفیت خالی) را دریافت نمایید.

خانه

1 Comments
صوفی
| |

Pros مخفف چه کلماتی است

انجمن مسوولین فنی استان گیلان

انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی گیلان از سال 1380 با مجوز رسمی اداره کار و امور اجتماعی با 150 عضو آغاز به کار نمود.

اعضای انجمن، مسوولین فنی واحد های تولیدی وخدماتی در صنایع غذایی و بهداشتی می باشند.

مسوولین فنی، متخصصانی هستند که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاهها و کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط با صنعت مربوطه باشند و نیز صلاحیت این افراد به تایید کمیته فنی و قانونی رسیده باشد از آنجائیکه مسوولیت نظارت بر اجرایی ضوابط، قوانین بهداشتی واستاندارد ملی به عهده مسئول فنی می باشد، شرح وظایف این افراد را سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تعیین می کند.

ارتباط با ما

گیلان / رشت / چهار راه حشمت / کوی بیانی / کوچه اول سمت چپ / ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان / طبقه اول
شماره تلفن: ۳۳۶۱۸۸۳۰ – ۰۱۳
شماره همراه: ۰۹۱۱۷۱۹۲۶۱۰

مهندس رستگار
rastgar@foodbaran.com
مهندس کوچکی
kochaki@foodbaran.com
مهندس ملک زاده
malekzadeh@foodbaran.com
مهندس حسین آبادی
info@foodbaran.com

موقعیت جغرافیایی
نقشه نشانی انجم صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی استان گیلان
گواهینامه وزارت ارشاد
logo-samandehi