پروانه های بهداشتی و مسوول فنی کارگاه

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

۱- نامه درخواست از شبکه بهداشت شهرستان مربوطه
۲- نامه درخواست مدیر عامل
۳- تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی (پیوست شماره ۲)
۴- تصویر آخرین پروانه بهره برداری و مسوول فنی از معاونت غذا و دارو استان گیلان
۵- تصویر تصدیق نهایی ثبت نام تجاری و علامت تجاری در طبقه مورد نظر به نام دارنده پروانه بهره برداری
۶- اصل تعهد نامه محضری نشانه گذاری (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
۷- اصل تعهد نامه محضری تعلیق پروانه ساخت (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
۸- تعهدنامه نشانگر رنگی تغذیه ای (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
۹- واریز مبلغ ۲۸۲۰۰۰۰ ریال جهت صدور پروانه ساخت (برای هر محصول) بصورت مجزا با کارت بانکی توسط دستگاه پوز موجود در معاونت غذا و دارو
۱۰- تصویر طرح برچسب/ لیبل محصول با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول فنی با درج نشانگر رنگی (برای محصولات مشمول)
۱۱- اصل پروانه ساخت قبلی در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت
۱۲- اخذ بارکد برای محصول مورد درخواست
۱۳- تصویر قرارداد با آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو (در صورت نیاز)
۱۴- تصویر مجوز استفاده از گواهی نامه HACCP و ISO22000 درصورت استفاده بر روی برچسب
۱۵- ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اولیه مورد مصرفی داخلی و مجوز بهداشتی معتبر ورود مواد اولیه وارداتی
۱۶- ارائه سوابق نمونه برداری از محصول و نتایج آزمون آزمایشگاه همکار (جهت تمدید پروانه)
۱۷- مدارک آنالیز مشخصات رنگ و اسانس مصرفی در فرمولاسیون
۱۸- ارائه لوح فشرده CD حاوی تصویر کلیه مدارک اسکن شده. (حجم محتویات داخل لوح فشرده CD باید کمتر از ۵ مگابایت باشد)
تبصره ۱- در صورت تولید و توزیع در سطح عرضه خارج از محدوده کارگاه، ارائه تصویر برابر اصل شده ثبت نام تجاری ازسازمان ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی الزامی است.
تبصره۲- خاطرنشان می سازد در صورتیکه متقاضی درخواست تولید بیش از یک فرآورده را داشته باشد به ازاء هرفرآورده باید یک فرم جداگانه تکمیل و ارائه نماید.
تبصره۳- به ازاء هر فرآورده، هزینه صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی باید به طور جداگانه پرداخت گردد.

◊ شما می توانید فرم درخواست صدور پروانه ساخت کارگاه را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی مسوول فنی واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

صدور پروانه مسوول فنی از طریق سامانه TTAC به نشانی www.ttac.ir می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در صورت بروز مشکل می توانید با دفتر انجمن صنفی تماس حاصل نمایید.

شماره تلفن تماس: ۳۳۶۱۸۸۳۰ – ۰۱۳  شماره همراه دفتر انجمن: ۰۹۱۱۷۱۹۲۶۱۰

مدارک مورد نیاز جهت بررسی در کمیته فنی تایید صلاحیت:

مسوولین فنی پس از ثبت نام در سامانه لازم است مدارک زیر را جهت بررسی در کمیته به دفتر انجمن تحویل دهند
۱. معرفی نامه از شرکت خطاب به معاونت غذا و دارو با ذکر نام، رشته تحصیلی، نوع تولید و شیفت کاری مسوول فنی در سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیر عامل (اصل و دو سری کپی)
۲. شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی از هر کدام)
۳. کارت پایان خدمت آقایان (اصل و کپی)
۴. پروانه مسوول فنی (اصل و کپی)
۵. مدرک تحصیلی (اصل و کپی)
۶٫ گواهی امضا دفترخانه ای (اصل و کپی)
۷. گواهیهای دوره های آموزشی (اصل و کپی)
۸. قرارداد مسوول فنی (۳نسخه)
۹. تکمیل فرم عضویت انجمن مسوولین فنی

تبصره ۱- رشته تحصیلی مسوول فنی باید با چارت مصوب مسوول فنی مطابقت داشته باشد.
تبصره ۲- مسئول فني معرفي شده باید در اختیار کارگاه جهت انجام امور محوله بوده و نباید صاحب/ صاحبان یا یکی از اعضاء هیات مدیره باشد.
تبصره ۳ – با توجه به نظر معاونت غذا و دارو و کمیته فنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر در صورتی که فاصله بین اولین و آخرین کارگاه حداکثر یک کیلومتر باشد، نظارت سه کارگاه و در خصوص بسته بندی غلات و حبوبات  نظارت پنج کارگاه در حوزه یک معاونت غذا و دارو، می تواند توسط یک مسئول فنی نظارت صورت گیرد.
تبصره ۴ – در صورتیکه مسئول فنی به هر دلیلی جهت انجام امور محوله امکان حضور در کارگاه را نداشته باشد باید نسبت به معرفی فرد جانشین واجد شرایط و دارای صلاحیت (مطابق با چارت مصوب مسوول فنی) جهت تقبل انجام امور محوله در مدت مذکور به عنوان قائم مقام با اخذ تائیدیه از اداره کل/ معاونت غذا و دارو اقدام نماید.
تبصره ۵ – در خصوص مرخصی زایمان طبق مقررات مربوطه اقدام گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت فعالیت مسوول فنی:

۱. نامه درخواست تمدید از طرف شرکت خطاب به معاونت با ذکر تاریخ اعتبار کارت فعالیت و شیفت کاری مسوول فنی با مهر و امضای مدیر عامل( اصل و کپی)
۲. چاپ رنگی کارت فعالیت با مهر و امضای مدیر عامل و مسوول فنی (دو سری)
۳. گواهی های آموزشی کسب شده در طی یکسال فعالیت (اصل و کپی گواهیها)
توجه: کسب ۲۵ امتیاز آموزشی در طول یکسال الزامیست (هر ۸ ساعت آموزش ۵ امتیاز محسوب میشود)
۴. تمدید عضویت در انجمن مسوولین فنی (واریز مبلغ ۶۸۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۸۰۲۱۰۰۷۸۷ بانک تجارت بنام انجمن صنفی مسسولین فنی استان گیلان)

 

 قرارداد استخدامی مسوول فنی( ویرایش ۳۰ مورخه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۹) را دریافت نمایید.

فرم معرفی نامه جانشین مسوول فنی را دریافت نمایید.

فرم درخواست عضویت در انجمن صنفی را دریافت نمایند.

چارت اولویت بندی مسوولین فنی بازنگری شهریور ۱۳۹۷ را دریافت نمایید.

 مدارک لازم برای تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

۱- درخواست کتبی تمدید پروانه های ساخت
۲- کپی فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی سنوات گذشته
۳- کپی طرح برچسب/ اتیکت محصول با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول فنی
۴- بارکد ملی برای محصولات مورد نیاز
۵- تعهدنامه نشانگر رنگی تغذیه ای (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
۶- واریز مبلغ ۸۴۰۰۰۰ ریال برای اصلاح یا تمدید و مبلغ ۸۴۰۰۰۰ ریال برای بازدید اصلاح یا تمدید پروانه ساخت (برای هر محصول) بصورت مجزا با کارت بانکی توسط دستگاه پوز موجود در معاونت غذا و دارو
۷- تکمیل فرم سه برگی پروانه ساخت برای هر محصول به صورت جداگانه (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
۸- کپی تعهد نامه محضری نشانه گذاری (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
۹- کپی تعهد نامه محضری تعلیق پروانه ساخت (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
۱۰- نتایج آزمون و قرارداد با آزمایشگاه همکار به مدت یکسال
۱۱- اسکن کلیه مدارک قید شده فوق و انتقال تصویر آنها بر روی CD الزامی است. (حجم محتویات داخل لوح فشرده CD باید کمتر از ۵ مگابایت باشد)

◊ شما می توانید دستور العمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) را دریافت نمایید.

 

مهدی حسین آبادی
14 Comments
عدالتخواه
| |

سلام فرم sp-pr-1393-0010 را لطفا قرار بدید .

امیر
| |

سلام دوست عزیز
آیا با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی میتوانم مسىول فنی آزمایشگاه کارخانه آجیل سازی بشم؟

سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

zzz
| |

با سلام و خسته نباشید
اینکه میگن تولیدی مواد غذایی حداقل متراژ برا مشاغل خانگی باید ۱۲۰متر باشه .آیا معنی داره به این بگن مشاغل خانگی واقعا نا امیدمون کردن

سعادتی
| |

سلام.رشته کارشناسی بهداشت مواد غذایی با منشا دامی میتونن به عنوان مسئول فنی کارخانه کنجد شروع به کار کنن

صادق
| |

با سلام
بنده از شهرستان استارا یه سوال داشتم
میخواستم واسه پرورش قارچ مجوز بسته بندی بگیرم ولی در بهداشت شهرستان شرایطی رو برای ما گفتن که خیلی سخته
میخواستم اگه میشه مارو راهنمایی کنید
ممنون میشم.

حسین بوری ابادی
| |

باسلام خدمت شما قصد راه اندای کارگاه بسته بندی نان سنتی دارم میخواستم بدوم درصورت بستن قرارداد مبنی بر تحویل گرفتن نان از نانوایی وبسته بندی نان توسط بنده راه اندازی کارگاه ممکنه یا باید نان توسط خودم تولید بشه با تشکر

محمد
| |

سلام
من میخوام کارگاه بسته بندی حبوبات بزنم برای اخذ مجوز و راه اندازی اولیه تقریبا چقدر سرمایه لازم دارم برای شروع کار
لطفا راهنمایی کنید

ممنون

رستگار
| |

سلام آقای صادقی ، ابتدا باید به معاونت غذا و دارو مراجعه کنید و شناسه نظارت بگیرید کارشناسان این معاونت ،حداقل ضوابط را شامل حداقل متراژ و ضوابط بهداشتی را به شما اعلام می کنند

احمدصادقی
| |

باسلام وعرض ادب اینجانب قصدایجادیک کارگاه کوچک تولید کلوچه را دارم لطفا من را در این مورد راهنمایی کنید واز کجا باید شروع کنم ممنون میشم

admin
| |

با سلام
بعد از پیگیری های فراوان دبیر محترم انجمن محتویات این صفحه در ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳ بازنگری گردید.
به امید روزهای روشن فردا
مهدی حسین آبادی

انجمن مسوولین فنی استان گیلان

انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی گیلان از سال 1380 با مجوز رسمی اداره کار و امور اجتماعی با 150 عضو آغاز به کار نمود.

اعضای انجمن، مسوولین فنی واحد های تولیدی وخدماتی در صنایع غذایی و بهداشتی می باشند.

مسوولین فنی، متخصصانی هستند که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاهها و کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط با صنعت مربوطه باشند و نیز صلاحیت این افراد به تایید کمیته فنی و قانونی رسیده باشد از آنجائیکه مسوولیت نظارت بر اجرایی ضوابط، قوانین بهداشتی واستاندارد ملی به عهده مسئول فنی می باشد، شرح وظایف این افراد را سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تعیین می کند.

ارتباط با ما

گیلان / رشت / چهار راه حشمت / کوی بیانی / کوچه اول سمت چپ / ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان / طبقه اول
شماره تلفن: ۳۳۶۱۸۸۳۰ – ۰۱۳
شماره همراه: ۰۹۱۱۷۱۹۲۶۱۰

مهندس رستگار
rastgar@foodbaran.com
مهندس کوچکی
kochaki@foodbaran.com
مهندس ملک زاده
malekzadeh@foodbaran.com
مهندس حسین آبادی
info@foodbaran.com

موقعیت جغرافیایی
نقشه نشانی انجم صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی استان گیلان
گواهینامه وزارت ارشاد
logo-samandehi